Blog

May. 13, 2016

ฉาก 10 ะ “ใช้ศัพท์แสงที่สะใจ” “คนธรรมดาสามัญ" ที่ผ่าน ประสบการณ์การนำเสนอ ‘■ที่น่า{หลือเชอ’, ของสติฟ กล่อง ใส่ เครื่องสำอาง และ เครื่องประดับ จ๊อบสัจะบอก ว่ามัน "แจ๋ว" "{จัง,' และ "{ที่ยม" นี่เป็นศัพท์แสงบางคำที่จ๊อบสัชอบ ใช้บ่อยๆ เรียนรู้ว่าทำไมจ๊อบสํจึงใช้ค้าเหล่านี้ และทำไมมันจึงได้ผล

 

» ฉาก 11 : "แบ่งปันเวที” แอปเปิลเป็นบ'รีษ้ท่หายากที่ความรุ่งโรจน์ ของบรีษัทผูกติดอยู่กับผู้ร่วมก่อตั้ง ทั้งๆ ที่แอปเปิลก็มีผู้บรี'หารเก่งๆ จำนวนมาก แต่ผู้สังเกตการณ์'ทั้งหลายต่างกิบอกว่าแอปเปิลเป็น บริษัทวันแมนโขว์ (แสดงอยู่คนเดียว) อาจจะใช่ แต่จ๊อบสัขอบ นำเสนอในแบบวงชิมโฟนีมากกว่า

» ฉาก 12 ะ “ใช้อุปกรณ์ในการนำเสนอของคุณ’, กล่องใส่เครื่องสําอางค์ การสาธิตเป้-นสัวน ที่มีความสำคัญในการนำเสนอของลติฟ จ๊อบสั เป็นอย่างมาก

 

เรียนรู้ วิธีการสาธิตอย่างมีสิสํโน

» ฉาก 13 ะ ■■เป็ดช่วง ■โอ้แม่เจ้า", การนำเลนอในยุคแรกๆ จ๊อบส์มี พรสวรรค์ในการสร้างสิสัน ในทันทีที่คุณกล่องใส่เครื่องสำอางค์ อะคริลิค คิดว่าคุณเคยเหินอะไรแบบ นี้ก่อน จ๊อบสัก็จะสร้างเซอร์ไพรส์ขี้นมาในทันที มันเป็นช่วงจังหวะที่ มีอยู่ในแผน และได้เชียนบทมาเป็นอย่างดีเที่อให้ได้ผลที่แรงสุดๆ

 

ความเรียบง่ายคอแนวทางการออกแบบทีสาค้ญที่สุดของแอปเปิล ตั้งแต่คอมพิวเตอรี เรื่อยมาจนกึงเครื่องเล่นเพลง โทรศัพท์หรือแม้กระทั่ง ประสบการณ์ที่ล่งมอบให้กับลูกค้าในร้านค้าปลีก "ในขณะที่เทคโนโลยม ความซ้บซ้อนมากขึ้น แอปเปีลมีจุดแข็งตรงที่รู้ว่าจะดึงเทคโนโลยีที่ลึกล้านั้น มาสู่คนธรรมดาสาม้ญใต้อย่างไร" จ๊อบสํให้สัมภาษณ์กับผู้เขียน'บทความของ นวยอรีกไทมท์ เรื่องไอพอดในปี 2003

 

โจนํไอเว (Jony Ive) กูรุด้านการออกแบบของแอปเปิลถูกสัมภาษณ์ เพื่อนำไปลงในบทความเดียวกันนี้บอกว่า จ๊อบสัต้องการให้ไอพอดปราศจาก รุปแบบที่รกรุงรังและยุ่งยากต่อการใช้ สิ่งต่างๆ ที่ทีมดึงออกไปจากไอพอดนี้น มความสำคัญพอๆ กับสิ่งที่ยังคงเก็บเอาไว้ ‘‘มันน่าสนใจตรงที่เมื่อเราทำให้ มันเรยบง่ายขึ้นแล้ว มันกลับกลายไปเป็นลึนค้าอีกอย่างหนึ่งที่แตกต่างจาก เดิมมาก ความแตกต่างนั้นไม่ใช่เป้าหมายของเรา เทราะการจะทำให้สินค้า แตกต่างนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลย แต่เราตื่นเต้นมากที่ไค้ค้นทบความแตกต่าง จากความพยายามทำให้สินค้าเรียบง่าย" ไอเวกล่าว ตามคำของไอเวแล้ว ความซับซ้อนอาจลากไขาย กล่อง ใส่ เครื่องสำอาง ค์ อพอดไปล่จุดจบได้

จ๊อบล่ทาสินค้าให้ใช้ง่ายด้วยการลดคุณสมบัติและความรกรุงรังลง ความเรียบ

 

ง่ายได้ถูกถ่ายทอดลงไปในการออกแบบสไลด์ของเขาด้วย "การ ใสิทุกอย่างลงไปในสไลด์รูปเดียวเป็นความขี้เกียจของผู้นำเสนอ"กล่อง ใส่ เครื่องสำอาง ค์ เปเปอร์ มา เช่  แนนชี่ ดูอาร์เต้ (Nancy Duarte) เขียน ผู้นำเสนอล่วนใหญ่จะใล่คำพูดลงไปในสไลด์ ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่จ๊อบลักลับดึงคำพูดออกมาจากสไลด์ ดึง ออกมา แล้วก็ดีงออกมา